Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Thứ Ba, 17/04/2018, 17:20 [GMT+7]
.
.

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức (CC,VC), người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, nhiều năm qua, Quảng Ninh đã tích cực triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.

bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Xuân Sơn, TX Đông Triều
Người dân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Xuân Sơn, TX Đông Triều.

Duy trì nền nếp

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hà Thế Nam, Phó Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết TTHC bảo đảm đúng trình tự, thời gian, tạo sự công khai, minh bạch trong các cơ quan quản lý nhà nước, giảm chi phí, phiền hà cho người dân, tổ chức. Thấy được tầm quan trọng đó, Sở KH&CN - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống ISO theo các quyết định của trung ương.

Quảng Ninh là một trong những tỉnh tích cực triển khai áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước từ những năm 2005-2007. Đến năm 2015, 100% cơ quan hành chính nhà nước của Quảng Ninh đã hoàn thành việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn này. Cụ thể, toàn tỉnh có 255 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Trong đó có 21 sở, ngành; 14 huyện, thị xã, thành phố; 17 chi cục và 186 xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, 17 đơn vị công bố tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo ngành dọc, như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Nhờ việc tích cực triển khai ISO 9001:2008, các TTHC được xây dựng đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian và được cập nhật công bố, niêm yết công khai bằng nhiều hình thức.

Sở KH&CN tổ chức tập huấn về HTQLCL ISO
Sở KH&CN tổ chức tập huấn về HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành chính tại TP Uông Bí.

Trong năm 2018, Sở KH&CN tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thay thế ISO 9001:2008 đã hết hiệu lực. Khi kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, các sở, ban, ngành, địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Sở KH&CN sẽ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về chuyển đổi cho cán bộ quản lý điều hành ISO của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai đảm bảo đúng quy định của tỉnh. Song song với đó, tỉnh cũng triển khai thí điểm ISO điện tử tại 15 sở, ngành, địa phương.

Giảm phiền hà cho người dân

Qua nhiều năm áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2008, các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã cải tiến phương pháp làm việc, hình thành quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; môi trường, điều kiện làm việc được cải tiến, hoàn thiện. Điều đó đã tạo điều kiện để đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm các tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Hoạt động quản lý tài liệu, hồ sơ được thực hiện một cách nền nếp, quy củ. Công tác bảo mật các tài liệu quan trọng được chú trọng, cơ chế mượn trả hồ sơ được thiết lập rõ ràng. Nhất là HTQLCL theo ISO 9001:2008 đã giúp Quảng Ninh nhanh chóng triển khai và đi vào thực hiện hiệu quả các trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, việc thực hiện HTQLCL còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, CC,VC và chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị đã nâng lên rõ rệt. Đối với lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thể điều hành công việc nội bộ trôi chảy, hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch, thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, CC,VC trong quy trình xử lý công việc. Đặc biệt, lãnh đạo các đơn vị có thể kiểm soát được toàn bộ quá trình xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị, nắm rõ công việc ai đang làm và có đúng tiến độ hay không. Từ đó có thể đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của CC,VC cấp dưới để làm căn cứ cho công tác bình bầu thi đua, khen thưởng một cách công bằng, khách quan hơn.

Tinh thần thái độ của đội ngũ cán bộ CC, VC được thay đổi rõ rệt khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.
Thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ CC,VC thay đổi rõ rệt khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Áp dụng các quy trình ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước giúp tổ chức, công dân là những khách hàng nhận được những dịch vụ tốt hơn, không mất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi; sự hài lòng về chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao. Việc áp dụng HTQLCL ISO giúp làm giảm thiểu sự nhũng nhiễu, gây phiền hà của CC,VC trong thực thi nhiệm vụ. Tổ chức, công dân được hướng dẫn, trả kết quả xử lý đúng hẹn… là một bước tiến rất quan trọng trong tiến trình cải cách TTHC của tỉnh. Đây là biện pháp để kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên thực tế các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là với các quy định về thời gian xử lý hồ sơ, phí, lệ phí, việc áp dụng thống nhất các biểu mẫu… Qua đó nghiên cứu, kiến nghị, sửa đổi cho phù hợp với đặc điểm từng địa phương, ban ngành, tránh bị chồng chéo, rườm rà các thủ tục và giấy tờ không cần thiết...

Nguyễn Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.