Ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII (2018-2019)

Thứ Sáu, 09/03/2018, 21:01 [GMT+7]
.
.

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh vừa ban hành Quyết định số 21/QĐ-BTC ngày 5/3/2018 về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII (2018-2019).

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh Ninh lần thứ VII được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát hiện và khai thác khả năng sáng tạo của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tìm kiếm các mô hình, sản phẩm, giải pháp mới và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ KHKT vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời tuyển chọn, trao thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã tạo ra những mô hình, sản phẩm, giải pháp nổi bật, có tính mới, tính sáng tạo cao và gửi dự thi tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo đó, đối tượng dự thi là mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các đề tài, giải pháp là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN trong hoạt động KTXH được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2013 trở lại đây, đáp ứng các yêu cầu, quy định của thể lệ này, đều có quyền tham dự Hội thi với tư cách cá nhân (tác giả đề tài, giải pháp dự thi) hoặc nhóm tác giả đề tài, giải pháp dự thi.

Tại thể lệ cũng nêu rõ, hồ sơ dự thi phải được đựng trong phong bì dán kín, có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh (Tầng 10, Trụ sở liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, TP Hạ Long); điện thoại cơ quan: 0203.3619285; Fax: 0203.3619286; Email: lhchklivkt@quangninh.gov.vn hoặc lhhquangninh@gmail.com.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/7/2019.

Nguyễn Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.