Quảng Ninh ban hành quy định đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính

Thứ Năm, 07/09/2017, 18:09 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 3408/QĐ-UBND, ngày 1/9/2017 về việc ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2017.

g
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí hướng dẫn công dân tra cứu TTHC qua hệ thống tra cứu điện tử

Theo đó, chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các huyện, thị xã, thành phố được chấm điểm căn cứ vào 4 tiêu chí: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng và đầu tư; nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT; doanh nghiệp CNTT và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh được chấm điểm căn cứ vào 3 tiêu chí: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng và đầu tư; nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá, chấm điểm mức độ ứng dụng CNTT và báo cáo Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh phê duyệt, công bố kết quả trong Quý IV/2017.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.