CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 4, HĐND TỈNH KHOÁ XIII

Thêm trợ lực phát triển khoa học công nghệ

Thứ Sáu, 02/12/2016, 04:55 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND, ngày 11-12-2009 của HĐND tỉnh, quy định một số cơ chế tài chính khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả phát triển KHCN. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện chính sách cũng phát sinh những tồn tại cần thay đổi. Vì vậy, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh sẽ bàn thảo nội dung về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh. Đây là nội dung được nhiều cử tri, doanh nghiệp quan tâm.

Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh kiểm tra chất lượng hạt giống.
Cán bộ kỹ thuật Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh kiểm tra chất lượng hạt giống.

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện Nghị quyết số 15/2009/NQ của HĐND tỉnh đã tạo ra động lực lớn khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đầu tư có hiệu quả vào lĩnh vực KHCN, đặc biệt là vấn đề bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, phát triển thị trường công nghệ... Từ đó, góp phần tăng năng suất, chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh về sản phẩm hàng hoá trong giai đoạn hiện nay. Theo số liệu của UBND tỉnh, từ năm 2010 đến nay, đã hỗ trợ trên 4,5 tỷ đồng cho 240 đơn vị tham gia vào các hoạt động: Áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến; xác lập quyền sở hữu công nghiệp; tham dự các giải thưởng về KHCN.

Tuy nhiên, các mức hỗ trợ theo Nghị quyết này được xây dựng theo điều kiện thực tế trên địa bàn tại thời điểm năm 2009, đến nay một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Cụ thể là mức hỗ trợ thấp, không khuyến khích cho hoạt động sáng chế, ứng dụng KHCN. Đơn cử như hiện nay chi phí tạo ra một giống cây trồng mới từ 2,5-3 tỷ đồng, trong khi mức hỗ trợ theo quy định đối với sáng chế, giống cây trồng là 20 triệu đồng. Mặt khác, nhiều nội dung cần khuyến khích để phát triển sản phẩm nhưng không có trong chính sách như: Đăng ký mã số, mã vạch; tiêu chuẩn cơ sở; công bố hợp chuẩn, hợp quy; đăng ký bảo hộ sản phẩm ra nước ngoài... Đây là những nội dung rất cần thiết để phát triển các sản phẩm lợi thế của tỉnh trong thời gian tới.

Để việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia đầu tư, phát triển KHCN, UBND tỉnh đã có tờ trình trình HĐND tỉnh khoá XIII để thông qua một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020. Trong đó, sửa đổi 2 nội dung: Tăng các mức hỗ trợ giống cây trồng lên 50 triệu đồng/giống cây trồng (mức cũ là 20 triệu đồng), hỗ trợ 50 triệu đồng/sáng chế (mức cũ là 15 triệu đồng), hỗ trợ 30 triệu đồng/giải pháp hữu ích (mức cũ là 10 triệu đồng); hỗ trợ tối đa 2 kiểu dáng công nghiệp/đơn vị (quy định cũ không giới hạn số lượng) với mức hỗ trợ không thay đổi là 10 triệu đồng/kiểu dáng công nghiệp. Tờ trình cũng bổ sung thêm 3 nội dung: Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý sản phẩm gắn với địa danh của tỉnh ra nước ngoài; hỗ trợ 30 triệu đồng/giấy chứng nhận sản phẩm cho việc xây dựng và áp dụng hệ thống thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (VietGAP); hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá. Ngoài ra cũng đề nghị bỏ hỗ trợ một số hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; SA 8000; OHSAS 18001...

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh: Việc điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích hỗ trợ với các doanh nghiệp KHCN ở thời điểm này là rất cần thiết, để tạo trợ lực cho các doanh nghiệp có khả năng bứt phá trong cách làm, tạo ra những sản phẩm KHCN có hiệu quả cao hơn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh... Việc sửa đổi, bổ sung một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 sẽ cụ thể hoá quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển KHCN của tỉnh. Đó là làm cho KHCN thực sự là động lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh; lấy doanh nghiệp là nơi sử dụng, là trung tâm, biến các ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp”.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.