Xét duyệt hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Di tích lịch sử đình Bình Ngọc

Thứ Hai, 20/07/2020, 12:04 [GMT+7]
.
.

Ngày 20/7, Hội đồng xét duyệt hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp xét duyệt hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Di tích lịch sử đình Bình Ngọc (phường Bình Ngọc, TP Móng Cái). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Đình Bình Ngọc thuộc địa phận khu 3, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, gắn liền với việc làng Bình Ngọc tách ra khỏi xã Trà Cổ thành lập đơn vị hành chính cấp xã riêng và trở thành thiết chế văn hóa quan trọng riêng của làng (xã) Bình Ngọc. Đây vừa là nơi thờ các vị Thành Hoàng làng, vừa là nơi giải quyết mọi công việc hành chính lớn nhỏ và tổ chức các hoạt động văn hóa của Bình Ngọc. Đình Bình Ngọc còn là nơi ghi lại những cống hiến, hy sinh to lớn của nhân dân Bình Ngọc trong các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 2016, đình Bình Ngọc được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt phục hồi, tôn tạo trên tổng diện tích gần 2.000m2, tổng mức đầu tư hơn 6,8 tỷ đồng. Công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng đúng dịp lễ hội Đình, mùng 1 tháng 6 năm Kỷ Hợi (tức ngày 3/7/2019).

Căn cứ vào giá trị vật thể của các hiện vật gốc của đình Bình Ngọc như: Sắc phong, hòm sắc, cấu kiện đá, cấu kiện gỗ... và giá trị văn hóa phi vật thể của lễ hội truyền thống...; dựa trên các luật, luật sửa đổi bổ sung, các nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ VH,TT&DL về vấn đề di sản văn hóa và Quyết định số 789/QĐ-UBND năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh, đình Bình Ngọc đảm bảo đầy đủ các điều kiện để xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý di tích đình Bình Ngọc, lãnh đạo TP Móng Cái và các thành viên Hội đồng xét duyệt hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng tỉnh Quảng Ninh đã phát biểu đóng góp ý kiến, thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến giá trị lịch sử, giá trị các hiện vật gốc, giá trị văn hóa truyền thống, hiện trạng sử dụng đất và việc khoanh vùng bảo vệ... di tích đình Bình Ngọc.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng tỉnh, kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Với những giá trị lịch sử, văn hóa vật thể, phi vật thể, đình Bình Ngọc là một di tích có giá trị, ý nghĩa như một “cột mốc văn hóa” thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc. Việc phục hồi, tôn tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị của đình có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa; góp phần đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch, đóng góp vào phát triển KT-XH của TP Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Qua hồ sơ trình và các ý kiến tham gia, Hội đồng xét duyệt hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng tỉnh đồng ý thông qua hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh với 100% phiếu tán thành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở VH&TT hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành và trao quyết định công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Di tích lịch sử đình Bình Ngọc vào ngày 21/7/2020, đúng dịp lễ hội đình.

Minh Hà

.
.
.
.
.
.
.
.