Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động của Đảng bộ Than Quảng Ninh

Thứ Ba, 16/05/2017, 13:56 [GMT+7]
.
.

Ngày 16/5, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Đảng bộ Than Quảng Ninh về triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư...
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Đảng bộ Than Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, hiện trực tiếp lãnh đạo 44 cơ sở Đảng với 18.605 đảng viên. Triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ than Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường trên cơ sở các hợp đồng, cam kết với khách hàng, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực và các ngành công nghệp, dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, đơn vị.

Đồng chí Bí thư....
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động của Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện trong 5 tháng đầu năm 2017, toàn Tập đoàn đã tiêu thụ được 15,7 triệu tấn than, bốc xúc 54,2 triệu m3 đất đá, đào được 93.685m lò, doanh thu đạt 43.268 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận đạt 280 tỷ đồng…

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI), kiện toàn cấp ủy, UBKT các cấp; thẩm định, tham gia với Tập đoàn trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 16 đồng chí diện cộng quản; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của cơ quan Đảng ủy, Đoàn Than Quảng Ninh trình Tỉnh ủy phê duyệt; hoàn thành phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ sở giai đoạn 2015- 2020 và giai đoạn 2020- 2025.

Đồng chí Đặng Thanh Hải, phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TKV báo cáo tại buổi làm việc.
Đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TKV báo cáo tại buổi làm việc.

Trong 5 tháng đầu năm Đảng ủy đã tổ chức cuộc kiểm tra thứ nhất năm 2017 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT; các cấp ủy cơ sở đã tổ chức thực hiện 8 cuộc kiểm tra, giám sát, các chi bộ trực thuộc thực hiện 31 cuộc kiểm tra giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng…

Trong thời gian từ nay đến cuối năm Đảng bộ Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp Tập đoàn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo vệ sản xuất, chăm lo đời sống người lao động, tăng cường công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, giám sát… để hoàn thành mục tiêu sản xuất 36 triệu tấn than nguyên khai năm 2017, tiêu thụ 36 triệu tấn, doanh thu đạt 106.865 tỷ đồng, đảm bảo ổn định việc làm, tiền lương của người lao động.

Tại buổi làm việc Đảng bộ Than Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn TKV đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than; cho phép TKV được tổ chức thăm dò phát triển tài nguyên than ở cả các vùng rừng đặc dụng, vùng cấp hoạt động khoáng sản trong ranh giới được Thủ tướng phê duyệt; ưu tiên cho TKV được thực hiện thăm dò và khai thác than trong ranh giới được giao; tạo điều kiện cho TKV về cơ chế chính sách để xây dựng nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh, xử lý khu nhà ở cũ cấp D như hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các khu nhà ở công nhân…

Đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia ý kiến.
Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Qua nghe các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, sự gắn bó máu thịt giữa tỉnh Quảng Ninh, ngành Than được chứng minh trong suốt quá trình lịch sử, sự phát triển của tỉnh, của TKV và trong bối cảnh hiện nay ngành Than vẫn là một trong những ngành kinh tế trụ cột của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy tỉnh và ngành Than định kỳ hàng năm đều có sự gặp gỡ, trao đổi cùng nhau tháo gỡ những vấn đề khó khăn và cùng tiếng nói đề xuất với Trung ương những cơ chế cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao sự cố gắng của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản dù khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ than nhưng vẫn giữ được ổn định việc làm cho công nhân, góp phần giữ ổn định tình hình xã hội của tỉnh Quảng Ninh nơi có hàng chục nghìn thợ mỏ và gia đình đang sinh sống. Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tạo được sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa các Đảng bộ đơn vị trực thuộc với các đảng bộ địa phương của tỉnh Quảng Ninh.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Than Quảng Ninh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đảng bộ tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Nghị quyết Trung ương 5, các nghị quyết của tỉnh; chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện Nghị quyết 06, chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh; có giải pháp thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư Đảng bộ đồng thời là giám đốc đơn vị.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ là đảng viên giữ các chức vụ trong các đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi về chuyên môn, ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tập trung phát triển đảng viên, chăm lo đời sống người lao động; chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết 12 về tăng cường quản lý tài nguyên than của tỉnh.

Về các đề xuất kiến nghị của Đảng bộ Than Quảng Ninh tại buổi làm việc chủ yếu liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh và cơ chế chính sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và giao các sở, ngành nghiên cứu xem xét trả lời cụ thể giải pháp tháo gỡ tại cuộc làm việc của tỉnh với Tập đoàn trong thời gian tới.

“Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản hiện nay có Đảng bộ Tập đoàn, một số đảng bộ cơ sở trực thuộc thành ủy, thị ủy, Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội, Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Than Quảng Ninh lại khá đặc thù không có cơ quan chuyên môn và tổ chức công đoàn cùng cấp, tương đương cấp huyện, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Chính đặc thù này nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôi khi chưa toàn diện, trên địa bàn tỉnh các đơn vị ngành Than có đơn vị trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh, có đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn nên có sự trùng chéo, hoạt động không rõ nét… Để phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, tới đây tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản, Đảng bộ Tập đoàn, Đảng bộ Than Quảng Ninh sẽ phải thống nhất đề xuất trung ương nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động của Đảng bộ Than Quảng Ninh tại địa phương”- đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong kết luận tại buổi làm việc.

Lan Hương- Hùng Sơn

.
.
.
.
.
.
.
.