Tiên Yên phải là vùng hậu cần của Khu Hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn

Thứ Ba, 18/04/2017, 13:31 [GMT+7]
.
.

Ngày 18/4, tại TP Hạ Long, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Huyện ủy Tiên Yên về thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, nhiệm vụ năm 2017. Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu: Tiên Yên phải là vùng hậu cần của Khu Hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc:
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Tiên Yên phải là vùng hậu cần của Khu Hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Thực hiện Kết luận số 03- KL/TU ngày 25/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Tiên Yên đã ban hành 5 Chỉ thị, 6 Nghị quyết chuyên đề, 4 chương trình hành động, 31 kế hoạch, 102 thông báo, kết luận cùng nhiều văn bản khác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị nên trong năm 2016 huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Huyện đã tổ chức thành công cuộc Bầu cử ĐBQH và HĐND cấp huyện, xã, kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ 2016- 2021; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ huyện đến cơ sở có những chuyển động mạnh, theo hướng quyết liệt, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực thu- chi ngân sách, quy hoạch, quản lý đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, gắn với triển khai đi đầu, làm điểm và có hiệu quả Nghị quyết 19, Đề án 25, đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ…

Bằng các giải pháp thực hiện hiệu quả, năm 2016, Tiên Yên duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế với giá trị sản xuất các ngành đạt 14,6%, thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã họi được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, chủ đề công tác năm 2017, huyện Tiên Yên đã triển khai sớm nhiều nhiệm vụ mới trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị như thực hiện hợp nhất cơ quan thanh tra và Ủy ban kiểm tra, tổ chức với nội vụ, văn phòng cấp ủy và chính quyền, nhất thể hóa các chức danh ở thôn, khu. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, trong đó kiên trì thực hiện Đề án 2 con 1 cây, chủ đề công tác năm về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Nếp sống văn hóa văn minh đã có nhiều chuyển biến tích cực ở các cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng dân cư.

Tại buổi làm việc, huyện Tiên Yên đề nghị tỉnh ban hành hướng dẫn, quy định riêng cho mô hình thí điểm các cơ quan hợp nhất; cho phép huyện dừng việc xây dựng Đề án “thực hiện thí điểm cơ chế tập sự chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý với đối tượng là trưởng, phó, ban ngành thuộc huyện” mà thực hiện giao quyền hoặc phó phụ trách trước khi bổ nhiệm theo cơ chế hiện hành đối với cấp trưởng và thực hiện hình thức trình bày chương trình công tác có cạnh tranh; ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cho địa phương; cho địa phương được tạm ứng ngân sách thực hiện GPMB, đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị…

Sau khi nghe các ý kiến tham gia tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Tiên Yên tiếp thu bổ sung vào chương trình công tác thời gian tới. Nhấn mạnh những kết quả tỉnh đã đạt được thời gian qua như thực hiện tốt Nghị quyết 19, Đề án 25, mô hình hợp tác công- tư, đầu tư các công trình hạ tầng động lực, xây dựng Đề án Khu Hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận có sự đóng góp rất lớn của huyện Tiên Yên nhất là trong thực hiện hợp nhất các cơ quan theo nội dung của Nghị quyết 19, Đề án 25, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, hệ thống chính trị toàn huyện.

Về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự thẳng thắn, trách nhiệm, dám nhìn thẳng vào sự thật của Huyện ủy Tiên Yên, đồng thời nhấn mạnh còn nhiều vấn đề tồn tại như: chưa quyết tâm, quyết liệt, chậm trong thực hiện các chỉ đạo, kết luận của tỉnh, việc nhất thể hóa chức danh ở cấp xã, thôn, khu theo Chỉ thị 12 chưa đạt kết quả theo chỉ đạo…

Lãnh đạo huyện Tiên Yên nghe chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Lãnh đạo huyện Tiên Yên nghe chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Huyện ủy Tiên Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết 19, Đề án 25, trong đó năm 2017 hoàn thành đề án hợp nhất các cơ quan Thanh tra- Ủy ban Kiểm tra, Nội vụ- Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy- UBND; kiên quyết thực hiện Chỉ thị 12 về nhất thể hóa chức danh bí thư, trưởng thôn khu; liên thông cấp xã về giải quyết thủ tục hành chính; tập trung bồi dưỡng cán bộ.

Đối với phát triển kinh tế phải tập trung cho sản xuất nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, mở rộng phát triển dịch vụ; xây dựng phương án quản lý, vận hành hiệu quả công trình hồ chứa nước Khe Cát; gắn xây dựng nông thôn mới với đưa các xã 135 ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; quản lý tốt quy hoạch, đất đai, sẵn sàng cho GPMB tuyến cao tốc Vân Đồn- Móng Cái… 

Buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Huyện ủy Tiên Yên.
Buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Huyện ủy Tiên Yên.

Liên quan đến kiến nghị cho dừng xây dựng Đề án tập sự lãnh đạo của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc cụ thể, xác định rõ các lý do; về các nội dung đề nghị phân cấp trong quản lý biên chế, bộ máy phải tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước; về xây dựng phân công thời gian làm việc của cán bộ tại bộ phận một cửa cấp xã, thị trấn, đồng ý cho Tiên Yên xây dựng làm thí điểm; đối với các đề nghị liên quan đến kinh phí đầu tư thực hiện theo nguyên tắc phân cấp.

“Tới đây khi hàng loạt các dự án đầu tư động lực của tỉnh hoàn thành và khởi công xây dựng tuyến cao tốc Vân Đồn- Móng Cái khi đó Tiên Yên không còn lợi thế ngã ba miền Đông của tỉnh, vì vậy phải có nhìn nhận đánh giá sự phát triển của Tiên Yên trong thời gian tới như thế nào để rõ thách thức, tạo ra thời cơ. Tiên Yên cần phải nghiên cứu, phát huy lợi thế về đất đai, sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp để là vùng hậu cần cho Khu Hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Đồng thời nghiên cứu quy hoạch điểm dừng chân dịch vụ của tuyến cao tốc Vân Đồn- Móng Cái, xây dựng thành điểm giới thiệu sản phẩm cho cả khu vực miền Đông của tỉnh”- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Lan Hương

.
.
.
.
.
.
.
.