Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc:

Ba Chẽ tập trung ổn định chính trị- xã hội, đời sống nhân dân vùng đồng bào, dân tộc

Thứ Sáu, 21/04/2017, 13:38 [GMT+7]
.
.

Ngày 21/4, tại TP Hạ Long, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ba Chẽ về triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc:
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Ba Chẽ tập trung ổn định chính trị- xã hội, đời sống nhân dân vùng đồng bào, dân tộc.

Bám sát Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy Ba Chẽ đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo, đột phá và quyết liệt cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng từ huyện đến cơ sở nên đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực tiêu biểu. Cụ thể, đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã thực hiện nhất thể hóa một số chức danh chủ chốt của huyện, 7/8 xã, thị trấn, kiêm nhiệm chức danh ở 40/74 thôn, luân chuyển 9 cán bộ huyện xuống xã và 8 cán bộ xã về huyện đề bồi dưỡng, nâng cao trình độ, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, đổi mới phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan khối MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội…

Về phát triển kinh tế- xã hội, năm 2016 giá trị gia tăng các ngành kinh tế đạt 10,4%, thu ngân sách vượt 50,7% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực vượt 10,6% so với kế hoạch. Công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các dự án, công trình trọng điểm được quan tâm tích cực triển khai. Quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, bảo vệ tài nguyên và môi trường được tăng cường. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, an ninh quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

a
Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ tiếp thu kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Về thực hiện các nội dung kiến nghị của huyện theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện đã chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện từng nội dung đạt kết quả.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện đã quán triệt tổ chức theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cụ thể, tập trung chỉ đạo, gắn tổ chức triển khai với kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19, Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội chi bộ thôn, khu; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chỉ đạo đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra, giám sát của chính quyền; tăng cường quản lý điều hành thu, chi ngân sách; triển khai các giải pháp nâng cao tỷ trọng, chất lượng dịch vụ; cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững….

Về thực hiện chủ đề công tác năm 2017, huyện đã chỉ đạo 100% đơn vị ban hành quyết định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, bố trí nơi tiếp công dân, phân công Thủ trưởng đơn vị tiếp và niêm yết rõ lịch, nội quy quy định. UBND huyện đã thành lập tổ và tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan, đơn vị. Trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, huyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng thôn kiểu mẫu, khu dân cư văn hóa, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo của huyện và các ý kiến tham gia tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất đánh giá trong thời gian qua huyện Ba Chẽ có rất nhiều cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, ổn định đời sống đồng bào dân tộc trên địa bàn. Tuy nhiên tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước trong cán bộ, nhân dân vẫn còn cao, nhất là ở các thôn, xã khu vực cùng sâu, xa.

Xác định nhiệm vụ cụ thể của Ba Chẽ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, huyện tập trung quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết 19, Đề án 25 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05, chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ phòng, ban, xã, thị trấn, thôn, khu theo hướng cố gắng đào tạo cán bộ cơ sở tại chỗ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, lồng ghép thực hiện kỷ luật, lỷ cương công chức, nâng cao nghiệp vụ giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân, tăng cường liên thông cấp xã.

Về phát triển kinh tế- xã hội, tập trung sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các sản phẩm đã có thương hiệu như ba kích, trà hoa vàng, phối hợp với các sở chuyên môn bàn giải pháp nâng giá trị của sản phẩm, xây dựng thành địa bàn chiến lược phát triển cây dược liệu. Thực hiện tốt quản lý đất rừng, đất lâm nghiệp, tích tụ ruộng đất kêu gọi nhà đầu tư.

Riêng đối với giảm nghèo phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ của huyện, xã, thôn, người dân, không trông chờ vào sự hỗ trợ từ nguồn lực ngân sách. Việc đưa các xã, thôn ra khỏi diện 135 thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra, dứt khoát đến thời gian quy định mà vẫn còn là thôn, xã đặc biệt khó khăn thì cán bộ xã, thôn không được hưởng chế độ của địa bàn đặc biệt khó khăn, ngân sách sẽ chỉ xem xét hỗ trợ cho người dân ở phát triển sản xuất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ.

Về văn hóa- xã hội, huyện xây dựng giải pháp khôi phục, phát huy nâng tầm các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, tạo nét riêng bản sắc văn hóa địa phương, củng cố món ăn tinh thần cho bà con, tăng cường hoạt động quảng bá.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện Ba Chẽ tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản đồng ý, trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện.

“Bộ Chính trị đã đồng ý cho xây dựng 3 Khu hành chính- kinh tế đặc biệt của cả nước, trong đó có Khu HC- KT đặc biệt Vân Đồn của Quảng Ninh. Đây là thời cơ rất lớn để tỉnh ta tiếp tục có những đột phá phát triển mới. Tới đây tỉnh sẽ khởi công tuyến cao tốc Vân Đồn- Móng Cái để hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối trên toàn địa bàn. Như vậy mỗi địa phương phải thực hiện các nhiệm vụ như thế nào trong định hướng chung của tỉnh? Đối với Ba Chẽ trước đây là địa bàn độc đạo thì nay với sự đầu tư về hạ tầng thế độc đạo đã bị phá vỡ, thời cơ phát triển sẽ có. Tuy nhiên tỉnh vẫn xác định đây là huyện khó khăn, xuất phát điểm thấp nên không đặt yêu cầu địa phương phải có những phát triển đột phá, mà cần tập trung ổn định chính trị xã hội, đời sống nhân dân vùng đồng bào, dân tộc, vùng sâu, vùng xa.”- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ.

Lan Hương

.
.
.
.
.
.
.
.