Triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2017

Thứ Tư, 04/01/2017, 13:18 [GMT+7]
.
.

Ngày 4/1, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để không thể, không dám và không muốn tham nhũng cần có những biện pháp quản lý rất cụ thể, các giải pháp thực hiện phải đồng bộ và điều cốt lõi để phòng tham nhũng phải từ xây dựng, thực hiện các cơ chế chính sách trong quản lý Nhà nước. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc:
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc: Phòng tham nhũng phải từ những cơ chế chính sách trong quản lý Nhà nước

Báo cáo đánh giá được trình bày trước Hội nghị khẳng định, năm 2016 công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Cụ thể đối với công tác nội chính, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, các ngành Nội chính đã tích cực đổi mới phương pháp thực hiện, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều mặt có chuyển biến rõ rệt. Trong đó, quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới, biển đảo đã được các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực, hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành, sẵn sàng cơ động lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo, không để xảy ra các tình huống bị động, đột xuất, bất ngờ, an ninh thông tin, kinh tế, tôn giáo và vùng dân tộc tiếp tục được tăng cường. Các lực lượng chức năng và các địa phương đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, hoạt động của tội phạm bị đẩy lùi, số vụ trọng án giảm sâu, đã khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận đánh giá cao.

Đặc biệt năm 2016, các đơn vị khối nội chính đã thực hiện tốt đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội XII của Đảng và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và hoạt động bổ trợ tư pháp. Công tác điều tra, truy tố, xét xử hoàn thành tốt nhiệm vụ, không oan sai, giảm sai, giải quyết tốt án dân sự, hành chính… Đặc biệt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nội chính được tăng cường, có chuyển biến rõ nét, trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường theo hướng đối thoại trực tiếp với dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.  Đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đã được các cấp ủy nỗ lực triển khai, tạo sự công khai, minh bạch phục vụ tốt cho phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và quản lý quy hoạch, đưa kê khai và kiểm soát kê khai tài sản dần đi vào nề nếp; chỉ đạo quyết liệt thực hiện thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng với 69 cuộc kiểm tra được các cấp thực hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng, 53 đảng viên.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, tại Hội nghị đại diện các đơn vị trong khối nội chính, các ngành, địa phương đã thảo luận và thống nhất tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ lớn. Đó là, triển khai có hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết của Trung ương, tỉnh gắn với chủ đề công tác năm về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; thực hiện tốt Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. 

Hội nghị triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2017.
Hội nghị triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2017.

Tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm gây án nghiêm trọng, tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, sử dụng vũ khí, hung khí gây án, tội phạm liên tuyến, liên tỉnh, tội phạm thanh thiếu niên, tội phạm khu vực biên giới; tiếp tục kiểm soát tốt đối với các hoạt động khai thác, kinh doanh, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than, cát, đá, sỏi, đất sét, tài nguyên khác. Nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng, gắn với đẩy mạnh cải cách tư pháp và thực hiện các luật mới về tư pháp, đảm bảo chống oan, giảm sai, thi hành tốt các bản án, bảo vệ pháp chế, ổn định trật tự xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo, không để diễn biến phức tạp.  Đối với công tác phòng chống tham nhũng sẽ triển khai đồng bộ các mặt công tác, sát với tình hình, gắn với từng nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành, đơn vị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, phòng ngừa các sai phạm, vi phạm trong các lĩnh vực trọng điểm. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự tích cực, cố gắng, có nhiều sáng tạo trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của các đơn vị trong khối nội chính, các ngành, địa phương để công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của tỉnh năm 2016 đạt được kết quả cao. Với sự nỗ lực, cố gắng đó tỉnh ta đã giữ ổn định, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, đấu tranh hiệu quả các sai phạm, xử lý nhanh, dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng, xảy ra tình huống bất ngờ. Tạo nền tảng xã hội ổn định cho phát triển kinh tế, sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân. 

Cùng với những kết quả cần biểu dương, ghi nhận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số mặt còn hạn chế trong thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016. Đó là: công tác tuyên truyền chưa tốt, nhận thức về phòng chống tham nhũng ở một số đơn vị chưa đến nơi đến chốn, nhất là trong công tác quản lý cán bộ, đất đai, GPMB, tài nguyên, khoáng sản; Sự phối hợp giữa các ngành liên quan, các ngành với địa phương chưa rõ người, rõ trách nhiệm; chưa tạo được những chuyển biến mạnh mẽ sau kết luận thanh tra, kiểm tra của lực lượng chức năng. 

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2016.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2016.

Để khắc phục những hạn chế này, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các đơn vị trong khối nội chính phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm của từng cá nhân khi thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường quản lý ở những lĩnh vực trọng điểm có khả năng tham nhũng như đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, vốn và cấp phép, công tác cán bộ, vị trí, việc làm. Quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  

“Cấp phép (xin- cho), vị trí công việc nhạy cảm, quản lý tiền, vốn là cơ hội để tham nhũng, nhũng nhiễu xảy ra. Vì vậy, để không thể - không dám và không muốn tham nhũng cần có những biện pháp quản lý rất cụ thể, các giải pháp thực hiện phải đồng bộ. Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp quản lý để tăng cường năng lực cho công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Đó là công khai, minh bạch trong đổi mới xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện phân cấp đầu tư, quản lý ngân sách, áp dụng hình thức đầu tư công- tư, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử… qua đó giảm sự can thiệp của Nhà nước vào thực hiện những việc mà người dân, doanh nghiệp có thể làm, hạn chế sự tham gia trực tiếp của con người vào những công việc nhạy cảm, sâu xa đây chính là những giải pháp phòng tham nhũng, tiêu cực”- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại Hội nghị Sở Tư pháp đã được nhận cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối nội chính năm 2016, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Lan Hương 

.
.
.
.
.
.
.
.