Đổi mới du lịch bắt đầu từ nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú

Ngày 29-11 vừa qua, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp tục ra Quyết định thu hồi Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch của 5 khách sạn từ 3-5 sao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.