Bảo tồn, quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Thứ Sáu, 13/10/2017, 09:27 [GMT+7]
.
.

UBND TP Hạ Long vừa ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2017-2021.

a
Vịnh Hạ Long.

Kế hoạch nhằm tổ chức bảo tồn và phát huy bền vững, hiệu quả các giá trị nổi bật toàn cầu của Vịnh Hạ Long, tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long trong tình hình mới. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm bảo tồn nguyên trạng những giá trị ngoại hạng toàn cầu của di sản bao gồm các yếu tố cấu thành nên di sản như đảo đá, hang động, nước biển, hệ động thực vật, đa dạng sinh học theo các tiêu chuẩn di sản thế giới; giữ nguyên diện tích rừng ngập mặn hiện có; tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên Vịnh Hạ Long; bảo tồn giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với di sản; lựa chọn những giá trị văn hóa đặc trưng tiêu biểu làm cơ sở để xây dựng thành sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, riêng có của Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long…

Một trong những mục tiêu Kế hoạch đặt ra đó là đến hết năm 2018, phấn đấu đón trên 4 triệu lượt khách tham quan Vịnh Hạ Long, trong đó khách quốc tế đạt 2,5 triệu lượt; doanh thu từ phí tham quan Vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.200 tỷ đồng. Đến năm 2021, phấn đấu đón 5,4 triệu lượt khách tham quan Vịnh Hạ Long; doanh thu từ phí tham quan Vịnh Hạ Long đạt 1.500 tỷ đồng…

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.