Áp dụng Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Thứ Ba, 18/04/2017, 08:43 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2547/UBND-DL1 về việc triển khai áp dụng Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

UBND tỉnh đã nhận được Văn bản số 1354/BVHTTDL-TCDL, ngày 4-4-2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai áp dụng Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh và các doanh nghiệp du lịch phổ biến rộng rãi, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, du khách, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh về Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo hướng lồng ghép với việc thực hiện Quyết định số 3147/QĐ-UBND, ngày 20-10-2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 7494/KH-UBND về việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Du lịch là cơ quan thường trực, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các Bộ quy tắc trên địa bàn tỉnh; là đầu mối phối hợp với Tổng Cục Du lịch trong việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.