Tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long sẽ bị đình chỉ nếu không có thiết bị phân ly dầu nước

Thứ Ba, 11/08/2015, 16:50 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa có thông báo kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long về việc các tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long khẩn trương triển khai lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước, nếu sau 30/10 không lắp đặt các thiết bị này sẽ bị đình chỉ hoạt động.

fg
Tàu du lịch lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước góp phần bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long triển khai lắp đặt ngay thiết bị phân ly dầu nước thời hạn là ngày 30-10-2015. Sau ngày 30/10/2015, các tàu du lịch không tiến hành lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước, vẫn xả nước thải nhiễm dầu ra ngoài môi trường sẽ bị xử lý theo quy định và đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tàu du lịch lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước đảm bảo theo đúng thời gian trên và các quy chuẩn, kỹ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tàu không lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước hoặc có lắp nhưng không vận hành, vẫn xả nước thải nhiễm dầu ra vịnh Hạ Long.

Đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long, đáp ứng nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh về vấn đề xử lý nước thải la canh trước khi xả thải ra môi trường của các tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long.

Hà Phong

.
.
.
.
.
.
.
.