.

Công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp

Cập nhật lúc 05:41, Thứ Hai, 19/03/2012 (GMT+7)

Thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai thực hiện nhiều dự án về phát triển công nghiệp như xây dựng các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với sự phát triển đó, công tác bảo vệ môi trường trong các KCN cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Theo quy hoạch được duyệt, đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh sẽ có 11 KCN với tổng diện tích khoảng 8.790ha. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có 5 KCN được thành lập gồm: Cái Lân, Việt Hưng (TP Hạ Long); Hải Yên (TP Móng Cái); Đông Mai (TX Quảng Yên); Phương Nam (TP Uông Bí). Trong đó KCN Cái Lân, Việt Hưng, Hải Yên đã có hạ tầng cho các dự án đầu tư thứ cấp thuê đất và hoạt động sản xuất kinh doanh; KCN Đông Mai, KCN Phương Nam đang thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư hạ tầng.

Hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Cái Lân.
Hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Cái Lân.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu Kinh tế, trong quá trình triển khai xây dựng các KCN, CCN ở các địa phương đã chấp hành tốt những quy định về xả thải và xử lý nguồn chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hầu hết các dự án đầu tư trong KCN, KKT đã được Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra và hướng dẫn thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng về vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Đặc biệt việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được các đơn vị thực hiện nghiêm túc và giám sát đầy đủ các thông số quan trắc môi trường xung quanh và chất thải theo quy định. Mặt khác, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn KCN đều đã có những biện pháp giảm thiểu tối đa lượng chất thải phát sinh; tận dụng các chất thải để làm nguyên liệu cho quá trình san lấp, xây dựng và hoạt động của dự án. Đến thời điểm này, hầu hết các KCN đều đã được phê duyệt ĐTM và bản cam kết BVMT. Hiện nay, trong số các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, KCN Cái Lân là khu công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật cơ bản được đầu tư hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải với công suất 2.000m3/ngày đêm. Giai đoạn mở rộng của KCN do Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh làm chủ đầu tư với diện tích 227,3ha, có khu xử lý nước thải tập trung công suất 5.000-6.000m3/ngày đêm. KCN Việt Hưng đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật trạm xử lý nước thải, sẽ xây dựng và đi vào hoạt động trong năm nay. Đối với KCN Hải Yên hiện số lượng doanh nghiệp trong KCN còn ít, lượng nước thải ra rất nhỏ (50m3/ngày đêm). Tuy nhiên, để giảm sự tác động tiêu cực đến môi trường chủ đầu tư là Tổng Công ty Viglacera đang tiến hành thủ tục đầu tư xây dựng trong năm 2012 một trạm xử lý nước thải công suất nhỏ 300m3/ngày đêm.

Bên cạnh việc quan tâm đầu tư hệ thống xử lý nước thải trong các KCN, công tác thanh tra, kiểm tra cũng được các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc. Qua đó, phát hiện xử lý kịp thời những đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc pháp luật về BVMT. Trong năm 2011, thanh tra của Ban Quản lý Khu Kinh tế đã tiến hành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 18 doanh nghiệp trong KCN Cái Lân và KCN Hải Yên, trong đó đã thanh tra về lĩnh vực môi trường đối với 15 doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp chưa lập bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; không có hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, quan trắc chưa đúng định kỳ. Đơn cử như kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Vina New Taps mặc dù đơn vị đã đầu tư các công trình xử lý, BVMT theo quy định của pháp luật hiện hành. Song qua kiểm tra thực tế cho thấy đơn vị thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 1 lần/năm chưa đảm bảo theo quy định 6 tháng/lần. Đặc biệt, trong báo cáo quan trắc môi trường còn thiếu một số chỉ tiêu quan trắc như bụi lắng, bụi hô hấp, dầu.

Mặc dù công tác bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh tương đối tốt góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các KCN. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập trong công tác tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp hoạt động trong KCN cũng như công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Do đó, các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong KCN góp phần nâng cao công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH-HĐH.

Trang Thu

,
.
.
.
.
.