Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia bảo vệ ANTT

Thứ Bảy, 13/04/2019, 15:20 [GMT+7]
.
.

Để góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với lực lượng công an để lồng ghép hiệu quả các nội dung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT).

Cán bộ khu phố Rặng Thông (phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) hướng dẫn người dân thực hiện tốt Quy ước của khu phố.
Cán bộ khu phố Rặng Thông (phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) hướng dẫn người dân thực hiện tốt Quy ước của khu phố. Ảnh: Hoàng Giang

Công tác tuyên truyền được MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả, đồng bộ thông qua đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là tại cơ sở. Các cấp MTTQ đều có cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng để báo cáo, cung cấp thông tin đến các địa bàn còn khó khăn về thông tin. Các ban công tác mặt trận tại khu dân cư chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; thực hiện tốt các chính sách DS-KHHGĐ, bình đẳng giới, tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tiến bộ... Ở các khu dân cư, nhất là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người tiêu biểu đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên được thể hiện rất rõ qua mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung. Mọi hoạt động tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị từ Trung ương đến địa phương đều có sự vào cuộc của tất cả các tổ chức đoàn thể, song được phân công cụ thể, rõ việc thông qua tiểu ban tuyên truyền - vận động. Tìm hiểu tại TP Hạ Long, chúng tôi được đồng chí đồng Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, cho biết: “Trước đây, việc tuyên truyền được thực hiện theo cách hội viên, đoàn viên của hội nào thì hội đó chịu trách nhiệm tuyên truyền và MTTQ tuyên truyền, vận động bao trùm tất cả. Nay thay vì tổ chức đơn lẻ, các thành viên thuộc Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động cùng triển khai, đối thoại, lắng nghe ý kiến của đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là những vấn đề nhân dân quan tâm. Cách làm này đã khắc phục được sự chồng chéo, lãng phí giữa các tổ chức, cũng tránh phiền hà cho cơ sở và nhân dân khi phải tiếp nhiều đoàn, bố trí thời gian nghe nhiều cuộc tuyên truyền, vận động. Số liệu báo cáo tổng kết các hoạt động cũng chính xác, sát thực tế hơn”.

Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH TP Cẩm Phả ký kết chương trình phối hợp với lực lượng công an xây dựng phong trào
Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Cẩm Phả, Công an thành phố ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2018. Ảnh: Tuấn Hương

Cùng với đổi mới công tác tuyên truyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực hướng dẫn đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Ở các khu dân cư, ban công tác mặt trận tham gia xây dựng, duy trì hiệu quả các đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm. Cách làm này được duy trì hiệu quả, nhân rộng, là một trong những nguồn tin giá trị cung cấp kịp thời cho lực lượng công an địa phương, phục vụ công tác phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Đội ngũ cán bộ mặt trận ở cơ sở còn tham gia tích cực vào các tổ hòa giải, góp phần hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ thôn bản, khu phố, ngăn ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội nảy sinh...

Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" không ngừng được nhân rộng ở mỗi địa phương, doanh nghiệp, đơn vị. Hiện toàn tỉnh duy trì 166 mô hình hoạt động nền nếp, hiệu quả, điển hình như: “Gia đình văn hóa, tổ an toàn, phường bình yên”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Cổng trường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp và trật tự an toàn giao thông”, “Tổ tự quản an ninh trật tự khu vực nhà trọ”... Năm 2017-2018, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 2.300 tổ nhân dân tự quản về ANTT; huy động hơn 1.300 lượt người dân vùng biên giới tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.