Dân số và phát triển

Truyền thông hiệu quả công tác dân số

Thứ Năm, 12/07/2018, 15:11 [GMT+7]
.
.

Nhìn lại công tác dân số 6 tháng đầu năm 2018, có thể thấy, ở các địa phương trong tỉnh đều rất tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao chất lượng dân số. Công tác phối hợp liên ngành cũng được quan tâm hơn trước, phát huy được trách nhiệm của các ngành theo chức năng nhiệm vụ liên quan đến hoạt động DS-KHHGĐ.

Anh Trần Quỳnh Phong, cán bộ dân số xã Cẩm La, TX Quảng Yên tư vấn truyền thông Đề án 52 cho người dân của xã
Anh Trần Quỳnh Phong, cán bộ dân số xã Cẩm La, TX Quảng Yên, tuyên truyền về chính sách dân số trong tình hình mới cho người dân trong xã.

Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, trong  6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu với nội dung sát với tình hình, điều kiện thực tế của các địa phương. Bên cạnh đó, công tác phân khai kinh phí được thực hiện công khai, cụ thể, kịp thời, đã tạo điều kiện cho cơ sở triển khai theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác DS-KHHGĐ của tỉnh vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, quy mô dân số ổn định nhưng phân bố dân cư chưa hợp lý; tỷ số giới tính khi sinh đã được kiểm soát nhưng vẫn ở mức cao.

Cùng với đó, chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ tại một số nơi còn hạn chế, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Việc đáp ứng nhu cầu thông tin, kiến thức, dịch vụ về SKSS, sức khoẻ tình dục cho các nhóm dân số đặc thù, như: Người dân tộc thiểu số, người chưa thành niên, thanh niên, nam giới, người di cư, người khuyết tật, người có HIV còn gặp nhiều khó khăn... Đồng thời, thông tin, số liệu, nghiên cứu khoa học, phân tích, dự báo các vấn đề về DS - SKSS chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý, xây dựng kế hoạch, chính sách và công tác điều hành.

Thực tế thì trong 6 tháng đầu năm, công tác tham mưu, chỉ đạo của Chi cục DS-KHHGĐ rất tích cực. Chi cục đã ban hành 208 văn bản, trong đó có 14 văn bản tham mưu cho cấp trên; 37 văn bản chỉ đạo trung tâm DS- KHHGĐ cấp huyện; 43 quyết định; 22 văn bản triển khai các nhiệm vụ nội bộ của Chi cục... Trong đó, phải kể tới một số nội dung tham mưu nổi bật của Chi cục DS-KHHGĐ, như: Tham mưu cho Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH–UBND ngày 30/3/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động về công tác dân số trong tình hình mới; tham mưu cho Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tổng kết chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh Quảng Ninh...

Cán bộ dân số xã Bình Dân, huyện Vân Đồn vận động người dân trên địa bàn thực hiện tốt các chính sách về dân số. Ảnh: Lan Anh
Cán bộ dân số xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, vận động người dân trên địa bàn thực hiện tốt các chính sách về dân số.

Cùng với đó, 6 tháng đầu năm, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cũng triển khai nhiều nhiệm vụ nổi bật góp phần nâng cao chất lượng dân số, như: Triển khai hoạt động phối hợp tuyên truyền về công tác dân số năm 2018 cho các ngành thành viên; phối hợp thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2018; tổ chức triển khai Chiến dịch truyền thông, lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS đợt 1-2018. Bên cạnh đó, Chi cục còn tích cực triển khai hoạt động điều tra, khảo sát nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền địa phương và người dân về mất cân bằng giới tính khi sinh; giám sát các hoạt động thu thập số liệu, báo cáo thống kê về mất cân bằng giới tính khi sinh; triển khai hoạt động truyền thông về chăm sóc SKSS cho thanh niên tại địa bàn có khu công nghiệp.

Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có trên 7.900 trẻ được sinh ra, giảm khoảng 200 trẻ so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, trên 4.200 bé trai, 3.700 bé gái. Toàn tỉnh có 540 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên, giảm 88 trẻ so với cùng kỳ. Số người áp dụng các biện pháp tránh thai là 88.232/79.750 người, đạt 110,63% kế hoạch. Ông Hoàng Văn Hy, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, cho biết: “Từ nay đến cuối năm, Chi cục tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2018; tổ chức tập huấn triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương về công tác dân số trong tình hình mới. Cùng với đó, Chi cục sẽ tổ chức tập huấn công tác DS - KHHGĐ cho cán bộ dân số cấp huyện, xã; tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu DS - KHHGĐ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra”.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.