Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ Ba, 17/04/2018, 09:08 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.

Theo đó, Tuần lễ có chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”, diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị, ngành, trên cơ sở điều kiện cụ thể tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ một cách trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

a
Tuần lễ có chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”, diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5.

UBND tỉnh sẽ lựa chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm với sự tham gia của sở, ngành, đoàn thể, chính quyền, học sinh và các tầng lớp nhân dân; ra quân vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng công trình cấp nước, vệ sinh; tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp với tuyên truyền, vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả, bền vững.

Các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, thay đổi hành vi trong việc sử dụng nước sạch, thực hành vệ sinh, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước; huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.