Bảo hiểm xã hội: Tạo sự "thông thoáng" cho khách hàng

Thứ Tư, 18/04/2018, 19:04 [GMT+7]
.
.

Để đạt mục tiêu tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); đồng thời giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng nhất trong giải quyết các thủ tục hành chính. Đây là một trong những nhiệm vụ được ngành xem trọng, đẩy mạnh thực hiện.

Người dân làm thủ tục BHXH, BHYT tại Trung tâm hành chính công TP Hạ Long.
Người dân làm thủ tục BHXH, BHYT tại Trung tâm hành chính công TP Hạ Long.

Ngay từ những tháng đầu năm 2018, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, BHXH các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn chấn chỉnh việc thực hiện giải quyết chế độ BHXH trên bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH, nhằm đảm bảo giải quyết chế độ chính sách đúng, kịp thời cho người tham gia. Đồng thời, các đơn vị BHXH cũng tích cực xây dựng quy trình giao dịch điện tử trong việc tiếp nhận và giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức để tạo thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN thông qua bưu điện. Trên cơ sở này, hai bên đã thực hiện tốt công tác phối hợp để xác minh thông tin của người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH nhằm tăng cường công tác quản lý đối tượng. Để giúp các đơn vị sử dụng lao động rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi phí  đi lại, ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai giao dịch hồ sơ điện tử qua mạng Internet. Đến nay đã có 82% số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thực hiện giao dịch theo hình thức này.

Cụ thể, quý I/2018, trong số 42.015 lượt hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT mà ngành tiếp nhận thì có 15.417 hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử; gần 4.200 hồ sơ nhận qua bưu điện; còn lại là nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của BHXH tỉnh, Trung tâm HCC của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Ngành cũng đã thực hiện trả 42.597 hồ sơ cho các đơn vị, cá nhân theo cả ba hình thức trên.

Đặc biệt, từ ngày 1/6/2017, BHXH tỉnh đã đưa 100% TTHC giao dịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC cấp huyện, trong đó thực hiện thẩm định và phê duyệt tại chỗ 4 TTHC là: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng; cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin; thu, cấp thẻ BHYT hộ gia đình; thu, cấp sổ BHXH tự nguyện. Thời gian cấp thẻ BHYT, cấp lại thẻ được thực hiện ngay trong ngày. Cùng với đó ở cả 14 Trung tâm HCC của 14 huyện, thị xã, thành phố đều được BHXH tỉnh mở điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện. Quý I/2018, ngành đã cấp trên 1,1 triệu thẻ BHYT cho người tham gia; trong đó, cấp mới 1.075.430 thẻ, cấp lại 61.671 thẻ.

Nhân viên BHXH huyện Tiên Yên hướng dẫn người dân tham gia BHYT tại Trung tâm hành chính công huyện Tiên Yên.
Nhân viên BHXH huyện Tiên Yên hướng dẫn người dân tham gia BHYT tại Trung tâm hành chính công huyện Tiên Yên.

Việc rà soát, nhập dữ liệu quá trình tham gia công tác vào phần mềm quản lý để thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động; cập nhật thông tin để thực hiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh cũng được BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh trong năm nay. 3 tháng đầu năm 2018, ngành đã bàn giao được 168.684 sổ BHXH cho người lao động, đạt 69,23% tổng số sổ BHXH phải bàn giao; đồng thời đã đồng bộ cấp mã số BHXH cho trên 1.143.104 người, đạt 99,96%.

Trước tình hình bội chi về BHYT, nhằm quản lý thông tuyến, kiểm soát bệnh nhân khám chữa bệnh nhiều lần trong ngày và thực hiện giám định BHYT điện tử, ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp các phần mềm, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh ánh xạ danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế dùng chung của tỉnh và các cơ sở KCB trong tỉnh; đôn đốc, kiểm tra việc chuyển dữ liệu của các cơ sở khám chữa bệnh lên cổng thông tin điện tử để làm cơ sở cho việc thực hiện giám định chi phí khám chữa bệnh quý I/2018.

Yếu tố con người trong giải quyết TTHC cũng rất quan trọng, bởi vậy việc cải cách tổ chức bộ máy cũng được BHXH tỉnh chú trọng. Ngành đã kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đảm bảo đủ nhân lực phục vụ việc kết nối, tiếp nhận, xử lý thông tin để thực hiện thành công hoạt động giao dịch điện tử. BHXH tỉnh còn thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Mặc dù mới chỉ 3 tháng đầu năm, nhưng việc đẩy mạnh công tác CCHC đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, viên chức ngành BHXH; tạo niềm tin cho nhân dân khi tiếp xúc với cơ quan BHXH để giải quyết chế độ, chính sách. Số người tham gia BHXH ngày càng tăng. Tính đến hết tháng 3/2018, toàn tỉnh có hơn 228.800 người tham gia BHXH, trong đó hơn 6.600 người tham gia BHXH tự nguyện; gần 210.600 người tham gia BHTN. Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh có tới 1.181.848 người tham gia BHYT, đưa tỷ lệ phủ BHYT toàn dân đạt tới 93,9% dân số.

Thu Nguyệt

.
.
.
.
.
.
.
.