Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới

Thứ Tư, 14/03/2018, 15:29 [GMT+7]
.
.

Ngày Nước thế giới được Liên Hiệp quốc tổ chức hằng năm nhằm mục đích kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu.

Ngày Nước thế giới 2018 với chủ đề "Nước với thiên nhiên" hướng đến tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhằm hưởng ứng sự kiện này, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản 1396/UBND-MT ngày 12/3 về việc tổ chức các hoạt động liên quan đến Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh đã giao cho Sở TN - MT xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể và hướng dẫn các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động Ngày Nước thế giới (22/3)  và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) với chủ đề "Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu" đảm bảo đúng kế hoạch, đạt hiệu quả. Đồng thời, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/4.

Các sở, ban, ngành và UBND các địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp cùng Sở TN - MT tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các hoạt động này để tăng cường nhận thức và hành động bảo vệ, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước vô cùng quý giá đối với đời sống của nhân loại

Vân Anh

.
.
.
.
.
.
.
.