Xếp hạng các cơ sở y tế tư nhân

Thứ Sáu, 12/01/2018, 07:25 [GMT+7]
.
.

Bộ Y tế vừa ban hành tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) tư nhân. Việc phân tuyến, xếp hạng này là căn cứ để thực hiện đăng ký KCB ban đầu, ký hợp đồng KCB bảo hiểm y tế và thanh toán giá dịch vụ KCB bảo hiểm y tế.

Theo tiêu chí ban hành, các cơ sở y tế tư nhân được đánh giá để phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo 5 nhóm tiêu chí: Quy mô giường bệnh; cơ cấu lao động, trình độ nhân viên y tế; phạm vi hoạt động chuyên môn; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; vị trí, chức năng và nhiệm vụ…

Căn cứ vào tiêu chí này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép hoạt động KCB (Bộ Y tế hoặc sở y tế) quyết định bằng văn bản tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương cho phù hợp đối với từng cơ sở KCB tư nhân. Việc xếp hạng các cơ sở y tế tư nhân là cơ sở để y tế tư nhân và công lập phát triển bình đẳng.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.