Khẩn trương hoàn thành cải tạo môi trường các bãi chôn lấp rác tại Cẩm Phả, Hạ Long, Hoành Bồ

Thứ Năm, 12/10/2017, 08:55 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 7595/UBND-MT về việc khẩn trương hoàn thành công tác đóng cửa, cải tạo môi trường các bãi chôn lấp rác trên địa bàn các địa phương Cẩm Phả, Hạ Long, Hoành Bồ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương Cẩm Phả, Hạ Long, Hoành Bồ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng, vận hành công trình xử lý nước rỉ rác và các hạng mục cải tạo phục hồi môi trường của bãi rác theo phương án đã được phê duyệt. Trong quá trình xây dựng, lắp đặt các công trình phải đảm bảo tuân thủ các giải pháp phủ đất, trồng cây, thu gom xử lý nước rỉ rác, thu gom xử lý khí thải theo sổ tay hướng dẫn vận hành và duy tu bảo dưỡng bãi chôn lấp hợp vệ sinh theo đúng báo cáo phương án đóng cửa bãi rác.

Các địa phương nêu trên chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến việc phân bổ vốn, thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật để đảm bảo tiến độ cải tạo, phục hồi môi trường các bãi rác theo phương án đã được phê duyệt. Đồng thời có văn bản báo cáo UBND tỉnh về cam kết thời gian tiến độ thực hiện; khối lượng công việc hoàn thành theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã đề ra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung đã cam kết. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành công tác đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường các bãi chôn lấp rác của 3 địa phương nêu trên. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc và giám sát quá trình các địa phương thực hiện công tác đóng cửa, cải tạo môi trường các bãi chôn lấp rác trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc hoàn thành các hạng mục theo phương án đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.