Tăng cường công tác xử lý nước thải sinh hoạt tại TP Hạ Long

Thứ Ba, 12/09/2017, 11:35 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa có Văn bản số 6730/UBND-MT nhằm nâng cao hiệu quả của việc thu gom và xử lý triệt để nước thải từ các dự án đô thị trên địa bàn TP Hạ Long.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn đơn vị vận hành hệ thống thoát nước thải tập trung, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nạo vét hệ thống đường ống thu gom và dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải; cung cấp các thông tin về cao độ vị trí đấu nối cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đấu nối với hệ thống nước thải đô thị để đảm bảo thoát nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường công tác giám sát chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý xả vào nguồn nước tiếp nhận là vùng biển ven bờ Vịnh Hạ Long; chỉ thực hiện cấp giấy phép xả thải trên cơ sở nước thải phát sinh được thu gom phù hợp nhu cầu sử dụng nước cấp, mật độ xây dựng, số dân trong khu đô thị và được Ban Công ích TP Hạ Long xác nhận, đề nghị cấp giấy phép.

Đối với UBND TP Hạ Long cần thực hiện vận hành các trạm xử lý nước thải theo đúng sổ tay vận hành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giám sát chặt chẽ việc thực hiện của đơn vị vận hành; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện việc đấu nối và hợp đồng đấu nối theo quy định của pháp luật. Đồng thời chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát, kiểm tra toàn bộ tình trạng hệ thống thu gom nước thải khu đô thị ven biển cột 5 - cột 8, tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống thu gom nước thải để đảm bảo việc thu gom triệt để lượng nước thải phát sinh về trạm xử lý. Các trường hợp nước thải từ các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh, hộ gia đình cá nhân đang đấu nối với hệ thống thoát nước mặt yêu cầu đấu nối với hệ thống thu gom nước thải xong trước ngày 31-11-2017.

Bên cạnh đó, thành phố cần hướng dẫn thủ tục, xác định vị trí đấu nối nước thải tại hiện trường để các chủ đầu tư thứ cấp thực hiện đấu nối trong quá trình cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở các địa bàn, khu vực đô thị, khu dân cư có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đảm bảo thu gom, xử lý triệt để nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường, nguồn nước tiếp nhận. Đồng thời chỉ đạo UBND các phường nơi có hệ thống thu gom nước thải phối hợp với Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long, các phòng, ban có liên quan tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức trong lưu vực thoát nước chấp hành các quy định của pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự giác đấu nối nước thải theo đúng vị trí, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.