Đại đoàn kết

Phát huy hiệu quả hoạt động của MTTQ cơ sở

Thứ Bảy, 29/07/2017, 14:45 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, các cấp MTTQ trong tỉnh và tổ chức thành viên luôn không ngừng quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ mặt trận theo phương châm hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, sức mạnh đại đoàn kết được phát huy, mối quan hệ giữa nhân dân với cấp uỷ, chính quyền được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, MTTQ các cấp luôn chú trọng việc rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngay từ các ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Trong đó, uỷ ban MTTQ các cấp chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng để hiệp thương, lựa chọn những người có năng lực, uy tín, đảm bảo cả về lượng và chất. Cùng với đó, phong trào “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác” gắn với cuộc vận động “Rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã và đang được triển khai mạnh mẽ. Bằng việc cụ thể hoá lời dạy của Bác đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ mặt trận, củng cố chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp và ban công tác mặt trận ở khu dân cư...

Cán bộ Uỷ ban MTTQ TP Cẩm Phả trao đổi, nắm tình hình tại xã Cộng Hoà (TP Cẩm Phả).
Cán bộ Uỷ ban MTTQ TP Cẩm Phả trao đổi, nắm tình hình tại xã Cộng Hoà (TP Cẩm Phả).

Tìm hiểu tại huyện Vân Đồn, chúng tôi được đồng chí Vũ Thị Luyến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, cho biết: “Thời gian qua, việc học và làm theo Bác luôn được cán bộ mặt trận từ huyện đến các thôn, khu phố tích cực vận dụng để làm tốt công tác, nhiệm vụ. Với vai trò, trách nhiệm được giao, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trên địa bàn huyện đã tích cực vào cuộc, bám sát địa bàn để nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân; kịp thời ghi nhận, phản ánh những ý kiến của người dân tới lãnh đạo địa phương. Điển hình như trong công tác tuyên truyền, vận động GPMB phục vụ thi công các dự án lớn tại địa phương, MTTQ huyện đã phát động đến từng cán bộ mặt trận ở cơ sở, chủ động trau dồi kiến thức về pháp luật, chủ trương, chính sách liên quan đến công tác đền bù GPMB; kiên trì vận động thật thấu tình, đạt lý để bà con hiểu và tự nguyện chấp hành”. Không chỉ ở Vân Đồn, phong trào “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác” đã và đang tạo được sức lan toả sâu rộng trong toàn hệ thống mặt trận của tỉnh.

Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ nhằm tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng việc đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp nhân dân; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận. Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn công tác mặt trận cho đội ngũ cán bộ của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh tới cơ sở; tổ chức hiệu quả các lớp hướng dẫn, nghiên cứu học tập, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác dân tộc, tôn giáo... Định kì hàng tháng, quý, thường trực cấp uỷ tổ chức giao ban với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá tình hình hoạt động, ghi nhận tình hình tư tưởng của nhân dân. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch công tác, nội dung phối hợp thống nhất hành động sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, tập huấn, trang bị tài liệu cho MTTQ cấp xã để nghiên cứu cụ thể hoá thành các nội dung phù hợp triển khai đến khu dân cư. Việc thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện tại 12/14 huyện, thị xã, thành phố cũng đã góp phần xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, tiết kiệm được ngân sách nhà nước và cơ sở vật chất; góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Hoàng Giang

.
.
.
.
.
.
.
.