Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động diễn ra từ 1 đến 31/5

Thứ Ba, 25/04/2017, 08:39 [GMT+7]
.
.

Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 31-5, với chủ đề: "Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp".

Tháng Hành động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương, người sử dụng lao động và người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Qua đó góp phần kiềm chế tai nạn, bệnh tật liên quan đến lao động.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.