Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ

Thứ Hai, 22/05/2017, 00:42 [GMT+7]
.
.

Ông Trần Minh Ka (TP. Hồ Chí Minh) được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề Ngoại khoa năm 2013. Năm 2014, ông tốt nghiệp lớp định hướng chuyên khoa Tạo hình thẩm mỹ của Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Ông đã thực hành trong khoa thẩm mỹ của bệnh viện đủ 18 tháng.

Ông Ka hỏi, ông có đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ không? Nếu được, thì ông được cấp lại chứng chỉ, hay cấp mới, hay thay đổi phạm vi chuyên ngành hoạt động? Thủ tục thế nào? Cơ quan nào giải quyết? Khi nào ông đủ điều kiện mở phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Người hành nghề đã có chứng chỉ chuyên khoa định hướng Tạo hình thẩm mỹ và đã thực hành đủ 18 tháng về chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Ông đã được Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.

Theo quy định tại Điểm c, Điểm đ, Khoản 1, Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh: “Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

Người hành nghề không hành nghề trong thời gian 2 năm liên tục; người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 2 năm liên tiếp”.

Như vậy, nếu ông không thực hành chuyên khoa Ngoại từ năm 2013 đến nay, nếu ông không thực hành chuyên khoa Ngoại thì phải làm hồ sơ thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.