Chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, xử lý thế nào?

Thứ Hai, 06/03/2017, 01:39 [GMT+7]
.
.

Cơ quan của ông Phạm Trường Sơn (TP Hồ Chí Minh) đang tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Tuy nhiên sau khi đăng thông tin trên trang của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ.

Cơ quan của ông Sơn đã đăng ký gia hạn thời điểm đóng đầu thêm 10 ngày theo Mẫu 17 nhưng cũng chỉ có duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ. Ông Sơn hỏi, trường hợp này đơn vị tư vấn về đấu thầu có được mở thầu chỉ duy nhất 1 nhà thầu không? Nếu được thì đơn vị cần thực hiện các thủ tục như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp tại thời điểm đóng thầu có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất thì xử lý theo quy định tại Khoản 4, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống theo Điều 86 Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, việc lập hồ sơ đề xuất phải bảo đảm không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 11/2010/TT-BKHĐT ngày 27/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.