Bộ VHTTDL nêu lý do dừng cấp phép tổ chức một số lễ hội

Thứ Sáu, 30/12/2016, 00:48 [GMT+7]
.
.

Doanh nghiệp tư nhân Yên Khải Trấn Yên (Yên Bái) đã được cấp phép tổ chức hội Chọi trâu tại một số địa phương. Tuy nhiên hiện có chủ trương vận động doanh nghiệp cùng nhân dân không tổ chức các lễ hội này nên doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính do đã đầu tư nhiều vào việc tổ chức.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Doanh nghiệp tư nhân Yên Khải Trấn Yên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có biện pháp tháo gỡ khó khăn.

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Về nguyên tắc, việc tổ chức lễ hội thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội, quy định chi tiết một số điều về tổ chức lễ hội tại Quy chế.

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, chấn chỉnh, không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Chỉ đạo dừng tổ chức đối với những lễ hội đã cấp phép trước đây nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội, trong đó có lễ hội, hội chọi trâu.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 164/VHTTDL-NVVH ngày 23/2/2016 về việc rà soát, báo cáo hoạt động tổ chức trò chơi dân gian trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái; UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 100/UBND-VX ngày 2/3/2016 gửi UBND các xã, thị trấn, yêu cầu không tổ chức trò chơi dân gian chọi trâu (hội chọi trâu) trên địa bàn huyện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cơ quan chuyên môn (Cục Văn hóa cơ sở) hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái căn cứ việc phân cấp về quản lý lễ hội quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Yên Khải Trấn Yên theo thẩm quyền.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.