Xây dựng cửa hàng xăng dầu tại khu Yên Lập Đông là phù hợp, đúng quy định

Thứ Hai, 10/06/2013, 05:21 [GMT+7]
.
.

Luật sư Hà Mạnh Hùng, Đoàn Luật sư Quảng Ninh đề nghị: Xem xét lại Quyết định số 1686 (ngày 31-5-2011) của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết  xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu xã Minh Thành, huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên) và việc UBND TX Quảng Yên thu hồi đất của ông Trần Văn Hoành trái quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận được đơn khiếu nại của ông Trần Văn Hoành và ông Hà Mạnh Hùng (luật sư tư vấn khiếu nại cho ông Hoành), UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức kiểm tra nội dung khiếu nại. Kết quả: Theo quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Quyết định số 2913 (ngày 27-9-2010) của UBND tỉnh, trên địa bàn TP Hạ Long có quy hoạch mới Cửa hàng xăng dầu Đại Yên tại khu 5, phường Đại Yên và trên địa bàn huyện Yên Hưng có quy hoạch mới Cửa hàng xăng dầu Minh Thành tại thôn Yên Lập, xã Minh Thành. UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch Cửa hàng xăng dầu loại I cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại Vương Long tại khu 5, phường Đại Yên (TP Hạ Long). Địa điểm này trùng với địa điểm quy hoạch mới Cửa hàng xăng dầu Đại Yên trong quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh tại Quyết định số 2913 của UBND tỉnh. Sở Công thương (cơ quan chủ trì tham mưu quy hoạch) đã không cập nhật nội dung UBND tỉnh đã phê duyệt Cửa hàng xăng dầu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại Vương Long là cửa hàng loại I nên vẫn đưa vào quy hoạch đối với địa điểm này là cửa hàng loại II.

Căn cứ quy định tại Quyết định số 2913 của UBND tỉnh, Quyết định số 0794 của Bộ Công thương và xét thực tế điểm quy hoạch Cửa hàng xăng dầu loại I tại thôn Yên Lập Đông, xã Minh Thành, thì việc UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cửa hàng xăng dầu tại địa điểm quy hoạch nêu trên là đúng với quy hoạch. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã phê duyệt cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vương Long xây dựng cửa hàng xăng dầu loại I trước khi phê duyệt Quyết định số 2913. Vì vậy, việc phê duyệt quy hoạch và cho phép đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu loại I tại Quyết định số 1686 là không phù hợp với quy định về tiêu chí khoảng cách tại Quyết định số 0794 của Bộ Công thương (do thời điểm phê duyệt, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng không thuộc khu đô thị). Ngày 25-11-2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thành lập TX Quảng Yên và các phường thuộc TX Quảng Yên. Phường Minh Thành được xác định là đô thị. Do đó, việc xây dựng cửa hàng xăng dầu tại khu Yên Lập Đông là phù hợp, đúng quy định.

Đối với nội dung khiếu nại việc thu hồi đất, ngày 31-8-2011, UBND huyện Yên Hưng có thông báo thu hồi đất để thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại khu vực thôn Yên Lập, xã Minh Thành thay thế thông báo số 149/TB-UBND (ngày 7-7-2011). Trong đó có nội dung: Có 2 hộ ảnh hưởng khu quy hoạch (chủ đầu tư đã thoả thuận xong đối với hộ ông Trần Đăng Khoa; còn lại hộ bà Nguyễn Thị Thơm chưa GPMB với tổng diện tích 6.536,7m2).

UBND huyện Yên Hưng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án. Cụ thể: Thu hồi đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng của bà Thơm 2 thửa với diện tích 6.225,4m2 và của ông Khoa 1 thửa, diện tích 1.531,3m2. Tuy nhiên, bà Thơm không chấp nhận vì đã chuyển nhượng đất cho ông Hoành. Ngày 7-12-2011, UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Thơm. Trong quá trình thực hiện, đã phát sinh khiếu nại, kiến nghị của ông Hoành về đối tượng sử dụng đất, việc thu hồi đất không đúng quy định, thoả thuận bồi thường. Trên cơ sở cuộc họp thống nhất và báo cáo đề xuất của Sở TN&MT, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TX Quảng Yên thực hiện thu hồi đất và GPMB theo quy định.

Tháng 12-2011, ông Hoành khởi kiện quyết định thu hồi đất của UBND TX Quảng Yên. Ngày 20-12-2011, TAND TX Quảng Yên đã ra thông báo về việc thụ lý vụ án hành chính “Khởi kiện quyết định hành chính số 6182/QĐ-UBND ngày 7-11-2011 của UBND huyện Yên Hưng”. Ngày 16-11-2012, TAND TX Quảng Yên đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính với lý do UBND TX Quảng Yên đã ban hành Quyết định số 4832/QĐ-UBND (ngày 15-11-2012) về việc huỷ bỏ quyết định thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng cửa hàng bán xăng dầu.

Ngày 13-3-2013, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TX Quảng Yên và TP Hạ Long; giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với UBND TX Quảng Yên xác minh làm rõ nguồn gốc sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của bà Thơm từ năm 1993 đến 2003, của ông Hoành từ năm 2003 đến 2008.

Ngày 10-5-2013 UBND tỉnh chỉ đạo, giao UBND TX Quảng Yên thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB theo quy định đối với hộ bà Thơm; ban hành văn bản thông báo trả lời ông Hoành, Luật sư Hà Mạnh Hùng các nội dung kiến nghị, khiếu nại. Tỉnh yêu cầu Chi cục Thuế TX Quảng Yên thực hiện việc thoái thu để trả lại khoản tiền thuế nhà, đất ở đã thu của các ông bà: Trần Văn Hoành, Trần Văn Huệ, Trần Thị Khanh. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cán bộ có liên quan trong việc thu thuế nêu trên. Giao Công an tỉnh chỉ đạo điều tra làm rõ dấu hiệu hành vi không trung thực, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc, việc chuyển nhượng, tặng cho đất đai của bà Thơm và ông Hoành; việc xác nhận sai sự thật về nguồn gốc đất đai của những cán bộ có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhật Dạ

.
.
.
.
.
.
.
.