Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư

Thứ Năm, 15/09/2016, 14:25 [GMT+7]
.
.

Chi bộ khu dân cư thường gọi là chi bộ khu phố trực thuộc đảng uỷ phường. Các chi bộ có từ 30-50 đảng viên hoặc hơn, phần lớn là đảng viên nghỉ hưu. Chi bộ sinh hoạt từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng. Theo quy định của Điều lệ Đảng, sinh hoạt chi bộ phải thể hiện được tính Đảng: Chiến đấu, lãnh đạo và giáo dục. Nhiều chi bộ khu dân cư thuộc các đảng uỷ phường ở TP Hạ Long, sinh hoạt đã thể hiện được yêu cầu nói trên, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Tuy nhiên, cũng còn không ít chi uỷ, chi bộ, trong sinh hoạt chưa phát huy đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ; đảng viên sinh hoạt không đều, không đủ, có cuộc họp vắng đến 50% đảng viên. Nội dung sinh hoạt, chi uỷ chuẩn bị chưa kỹ, chưa bám sát thực tế cuộc sống ở khu phố. Sinh hoạt theo “lối mòn”, bí thư cấp uỷ chủ yếu liệt kê tóm tắt những việc đã triển khai, thực hiện tháng trước và một số việc cần làm tháng này. Nhiều cuộc họp không ai phát biểu, tất cả nhất trí ý kiến đồng chí bí thư. Cuộc họp diễn ra chóng vánh từ 30-35 phút, hiệu quả đem lại rất hạn chế.

Có cuộc họp ở một chi bộ khu phố, đồng chí phó bí thư kiêm trưởng khu phố trình bày việc xây dựng cổng chào khu. Đồng chí chưa nói hết đây là chủ trương của chi uỷ hay ý kiến cá nhân, thì đã vấp ngay phải ý kiến trái chiều, cho rằng xây dựng cổng chào là không cần thiết, hình thức, lãng phí, nếu có tiền, nên ủng hộ, giúp đỡ người nghèo vùng sâu, vùng xa... Ngoài ý kiến trên, không ai phát biểu thêm. Đồng chí bí thư tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Trong 2 cuộc họp liền kề tháng trước, tháng sau của một chi bộ, đồng chí bí thư cấp uỷ thông báo tình hình kiện toàn nhân sự khu phố, trong đó có việc bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân. Đồng chí cho biết, bầu trưởng khu đã khó, bầu tổ trưởng tổ dân còn khó khăn hơn. Không ai muốn làm, kể cả đảng viên. Cuối cùng thì đồng chí trưởng khu phải kiêm chức tổ trưởng và nhờ một công dân ở tổ khác (cùng khu phố) giúp việc...

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư, có nhiều việc phải làm, nhưng trước hết, chi bộ phải “chọn mặt gửi vàng”, xây dựng một chi uỷ thực sự tâm huyết, năng lực, trung thực, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt. Những cán bộ, công chức, viên chức, những đảng viên có kinh nghiệm hoạt động công tác đảng trước đây ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... còn đủ sức khoẻ, trí tuệ nên tham gia cấp uỷ, không đưa đảng viên chưa làm công tác đảng, kỹ năng lãnh đạo, quản lý hạn chế, thậm chí nói còn ngọng vào chi uỷ. Chi uỷ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, báo cáo ngắn gọn nhưng đầy đủ, thiết thực, khơi gợi được tình cảm, ý thức đảng viên, để khi sinh hoạt có nhiều đảng viên tham gia phát biểu, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, đoàn kết, nhất trí cao. Thời lượng sinh hoạt luôn phụ thuộc nội dung, không nên câu nệ máy móc “sinh hoạt không quá 1 tiếng đồng hồ”; nếu rút ngắn thì không thể bàn định vấn đề một cách thấu đáo.

Nội dung sinh hoạt là vấn đề trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi uỷ, chi bộ. Vì thế, bên cạnh quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cấp trên, chi uỷ phải biết điểm yếu, hạn chế của khu phố, tổ dân để có chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Phải thường xuyên “chế biến”, thay đổi “món ăn” tinh thần. Sinh hoạt nên chọn chủ đề, chuyên đề, bám sát thực tế cuộc sống khu dân cư, như: Công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường sống; giữ gìn trật tự trị an, phòng chống tội phạm; quản lý  đô thị, ATGT; chính sách xã hội; phong trào VHTT ở khu dân cư; tình hình thời sự, chính trị, xã hội, kinh tế trong nước và quốc tế...

Một vấn đề rất quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư nói riêng và các loại hình chi bộ là trách nhiệm của đảng uỷ cơ sở và cấp uỷ cấp trên trực tiếp. Cấp uỷ cần phân công uỷ viên, dành thời gian thích đáng đi cơ sở, dự họp với các chi bộ, nhất là chi bộ yếu kém. Hàng năm, nên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác đảng cho cấp uỷ viên mới; tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến kinh nghiệm, việc làm hay, những điển hình tiên tiến chi bộ, bí thư cấp uỷ làm tốt công tác xây dựng Đảng; tổ chức hội thảo, cuộc thi “Bí thư chi bộ giỏi”, “Cán bộ dân vận khéo”, “Trưởng ban tuyên giáo tài năng”..., nhằm trao đổi kinh nghiệm, động viên, khích lệ cán bộ trong công tác. Đây cũng chính là hành động, việc làm thiết thực, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đề án  25 của tỉnh.

Bùi Đình Chiến (TP Hạ Long)

.
.
.
.
.
.
.
.