Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 2/6/2020

Tính đến ngày 2/6/2020, Việt Nam vẫn ghi nhận 328 ca mắc Covid-19. Trong ngày có 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.