UBND TP Hạ Long chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ

Thứ Bảy, 04/04/2020, 19:08 [GMT+7]
.
.

UBND TP Hạ Long vừa có Công văn gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Thành phố và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19, để đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và Thành ủy, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và sức khỏe của nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, Điện khẩn số 05/ÐK-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 2646/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND Thành phố; bảo đảm giãn cách xã hội, giữa khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết sau:

a) Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác;

b) Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn...

c) Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở nêu tại mục 2 văn bản này.

2. Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ; hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm... ), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có các biện pháp:

a) Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế;

b) Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp;

e) Tạm dừng các hoạt động không cấp bách; giảm mức độ tập trung người lao động;

d) Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh.

Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động.

3. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, người hết thời gian cách ly về nơi cư trú, xe chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa, hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất (quy định cụ thể theo Văn bản số 2741/UBND-VP ngày 03/4/2020 của UBND thành phố Hạ Long).

4. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình; không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu cụ thể theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

5. Ủy ban nhân dân Thành phố giao:

5.1. Công an Thành phố: chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm tra trật tự, đô thị và môi trường, UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp ra ngoài nơi công cộng không thuộc 03 trường hợp thật sự cần thiết quy định tại mục 1 Văn bản này.

5.2. Phòng Tư pháp Thành phố: khẩn trương xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (bao gồm các quy định của pháp luật và các hình thức xử phạt liên quan đến vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh), bàn giao cho UBND các xã, phường phát đến từng hộ dân.

5.3. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Ủy ban nhân dân các xã, phường: tiếp tục thông tin rộng rãi, kịp thời để người dân biết, đồng thuận và thực hiện đảm bảo đúng chủ trương hạn chế đi lại phòng, chống dịch COVID-19; phát huy tối đa hiệu quả của các tổ tự quản tại tổ dân, khu phố, thôn bản trong việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các quy định.

5.4. Trung tâm hành chính công Thành phố:

- Tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết những dịch vụ công cấp thiết phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện một số thủ tục cấp bách liên quan đến giao dịch đảm bảo, cấp lại thẻ BHYT phục vụ cho người dân khám chữa bệnh, tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với các quy định.

- Tạm dừng tất cả những thủ tục, dịch vụ công còn lại đến sau ngày 15/4/2020./.

PV

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.