Xác định và thông báo vùng có dịch trong nước

Thứ Sáu, 20/03/2020, 14:44 [GMT+7]
.
.

Ngày 20/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1779/UBND-DL1 về việc xác định và thông báo vùng có dịch trong nước.

 

.
.
.
.
.
.
.
.