TX Quảng Yên: Thêm 24 công dân hoàn thành cách ly trở về nơi cư trú

Thứ Sáu, 20/03/2020, 16:56 [GMT+7]
.
.

Tính đến ngày 20/3, TX Quảng Yên đã có thêm 24 công dân hoàn thành cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung của thị xã (Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh – Cơ sở 2) theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, tại cơ sở cách ly tập trung của TX Quảng Yên đã có 49/62 công dân hoàn thành thời gian cách ly, đảm bảo sức khỏe được trở về nơi cư trú. Còn 13 công dân đang tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định, tình hình sức khỏe của các công dân này đều bình thường.

Thêm 24 công dân hoàn thành cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Quảng Yên
Thêm 24 công dân hoàn thành cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung TX Quảng Yên.

Trong tổng số 336 công dân thực hiện cách ly tại hộ gia đình, nơi cư trú, đã có 270 trường hợp hoàn thành cách ly 14 ngày, 65 người đang tiếp tục thực hiện cách ly. Sức khỏe của những người đang được cách ly đều bình thường.

Thị xã Quảng Yên đã dành ra gần 3 tỷ đồng sử dụng cho công tác phòng, chống dịch từ nguồn ngân sách dự phòng, thị xã đang phát động kêu gọi sự hảo tâm của tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã ủng hộ, hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch; riêng cán bộ công nhân, viên chức, ủng hộ 1 ngày lương...

Phạm Tuyết (Trung tâm TT-VH TX Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.