Hơn 10.000 đại biểu và khối phục vụ Đại hội Đảng XIII âm tính với SARS-CoV-2

Tính đến 20h ngày 24/1, hơn 10.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 của các đại biểu tham dự Đại hội Đảng và tất cả cán bộ, nhân viên phục vụ Đại hội Đảng đều cho kết quả âm tính với SARS-COV-2.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.