Vải chín sớm Phương Nam: Được mùa nhưng... rớt giá

Vụ vải chín sớm Phương Nam năm nay được mùa với sản lượng ước đạt trên 4.000 tấn. Tuy nhiên, tại thời điểm này, khi đã vào vụ thu hoạch, giá bán lại không được như mong đợi của người dân.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.