5 'đảo giấu vàng' ngoài đời thật cho người mê thám hiểm

Theo giai thoại, những địa điểm này ẩn giấu nhiều báu vật mang giá trị lớn, từ vàng bạc đến những cổ vật lịch sử. Vì thế, chúng rất thu hút với những tay thám hiểm và nhà khảo cổ.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.