Kỳ thú vụng Gianh

Cống Đỏ nổi tiếng là đảo lớn có nhiều cảnh đẹp, hoang sơ nhất trên Vịnh Hạ Long mà chưa được tìm kiếm khám phá hết.

.
.
.
.
.
.
.
.
.