Nhà thờ giáo xứ Cô Tô

Thứ Ba, 06/04/2021, 15:55 [GMT+7]
.
.

Trên hòn đảo Cô Tô với cảnh sắc nguyên sơ, hữu tình có một cộng đoàn đức tin lớn mạnh mang tên giáo xứ Cô Tô.

.
.
.
.
.
.
.
.