Mặt nạ Ka đong - nét văn hoá đặc trưng của người Dao Ba Chẽ

Thứ Hai, 05/04/2021, 16:28 [GMT+7]
.
.

Mặt nạ Ka đong của người Dao ở Ba Chẽ không chỉ là tác phẩm điêu khắc độc đáo, mà còn đi liền với những tín ngưỡng tâm linh, chứa đựng nhiều bản sắc văn hóa, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng người Dao.

.
.
.
.
.
.
.
.