Những ngôi nhà cổ ở Trà Cổ

Thứ Hai, 22/03/2021, 15:02 [GMT+7]
.
.

Trong những ngôi nhà cổ nhuốm màu thời gian ở phường Trà Cổ (TP Móng Cái), chúng tôi được nghe về truyền thống gìn giữ nền nếp gia phong đã trải qua hàng trăm năm...

.
.
.
.
.
.
.
.