Dấu ấn phong trào công nhân mỏ năm 1936

Thứ Bảy, 27/03/2021, 14:09 [GMT+7]
.
.

Cuộc tổng bãi công của công nhân Vùng mỏ ngày 12/11/1936 mãi mãi đi vào lịch sử của lớp lớp thợ mỏ giống như một biểu tượng thành công về tập hợp lực lượng, về tính “Kỷ luật và Đồng tâm”.

.
.
.
.
.
.
.
.