Nghề chạm bạc của người Dao Ba Chẽ

Thứ Năm, 18/02/2021, 16:01 [GMT+7]
.
.

Nghề chạm bạc của người Dao Ba Chẽ được coi là một nét đẹp truyền thống, chứa đựng tinh hoa văn hóa và bản sắc riêng của một cộng đồng dân tộc Dao.

.
.
.
.
.
.
.
.