Ca dao Vùng Mỏ - Di sản văn hoá Quảng Ninh

Thứ Ba, 23/02/2021, 16:40 [GMT+7]
.
.

Câu ca dao Vùng mỏ bắt đầu xuất hiện cùng với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, nhắc nhở chúng ta nhớ lại một thời lầm than, cực khổ của cha ông.

.
.
.
.
.
.
.
.