Lễ hội Bàn Vương

Thứ Tư, 13/01/2021, 15:12 [GMT+7]
.
.

Lễ hội Bàn Vương là một trong những lễ hội cổ truyền của đồng bào dân tộc Dao. Vào những ngày cuối năm 2020, lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh phục dựng nét văn hóa độc đáo này với chủ đề “Tiếng gọi tổ tiên nơi cửa biển”.

.
.
.
.
.
.
.
.