Miếu Ông - Miếu Bà: Điểm di tích tâm linh quốc gia

Thứ Ba, 15/12/2020, 09:03 [GMT+7]
.
.

Từ bao đời nay, nơi cửa sông Ba Chẽ có hai ngôi miếu cổ, đó là Miếu Ông và Miếu Bà gắn liền với câu chuyện lui quân lánh thế giặc Nguyên Mông của hai vua nhà Trần vào năm 1285. Di tích Miếu Ông - Miếu Bà đã và đang được huyện Ba Chẽ quan tâm trùng tu, trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh thu hút được nhiều du khách...

.
.
.
.
.
.
.
.