Soọng Cô - Điệu hát truyền thống của người dân tộc Sán Dìu

Thứ Sáu, 27/11/2020, 16:43 [GMT+7]
.
.

Soọng Cô là làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào dân tộc Sán Dìu, được lưu giữ hàng trăm năm qua.

.
.
.
.
.
.
.
.