Văn hóa người Tày - Bình Liêu

Thứ Ba, 20/10/2020, 08:23 [GMT+7]
.
.

Huyện Bình Liêu có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống với trên 96% là đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó người Tày chiếm 58,4% dân số với nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu tộc.

.
.
.
.
.
.
.
.