Tỉnh lỵ Quảng Yên giành chính quyền: Ký ức còn sống mãi

Thứ Năm, 01/10/2020, 15:47 [GMT+7]
.
.

Chiến thắng không tốn một giọt máu, một viên đạn, Quảng Yên trở thành tỉnh lỵ đầu tiên được giải phóng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa.

.
.
.
.
.
.
.
.