Nhà văn của bến Ngự sông Chanh

Thứ Tư, 14/10/2020, 08:40 [GMT+7]
.
.
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống văn hoá, Dương Phượng Toại luôn gắn bó với quê hương. Những bài thơ, những bút ký, truyện ngắn ông viết về đề tài quê hương bao giờ cũng là những tác phẩm giàu cảm xúc nhất của ông.

.
.
.
.
.
.
.
.