Người giữ gìn nghệ thuật thêu truyền thống của dân tộc Dao Thanh Phán

Thứ Bảy, 03/10/2020, 17:34 [GMT+7]
.
.

Các nghề thủ công truyền thống của người Dao được hình thành từ lâu đời, làm phong phú thêm hoạt động kinh tế, văn hóa đồng bào các dân tộc, rất cần được bảo tồn, gìn giữ. Đặc biệt nhất là nghệ thuật thêu thùa, may vá.

.
.
.
.
.
.
.
.