Hoạ sĩ Nghiêm Vinh và những cơn mơ hội hoạ

Thứ Ba, 20/10/2020, 14:30 [GMT+7]
.
.

Ở Quảng Ninh, nhắc đến hoạ sĩ Nghiêm Vinh là người ta nhớ ngay đến tranh ký hoạ, nhất là ký hoạ chân dung.

.
.
.
.
.
.
.
.