Chùa Hồ Thiên trên núi Phật Sơn

Thứ Năm, 29/10/2020, 19:05 [GMT+7]
.
.

Hồ Thiên là một quần thể chùa tháp rất lớn, được xây dựng thời Trần và được nhà Lê cho trùng tu, tôn tạo. 

.
.
.
.
.
.
.
.